MILITA’MKWEWE’L

Pjilita’q teepee amnijkamkewe’l etek.
Wula tett wejitutsk amni’jkamkewe’l aq lnui’sikl kekina’masimk.
Paskijitem~kl pas~k.

Teepee ekina’sit

Teepee kesispa’toql wipitl

Teepee eltoq eksipu’kewey

Teepee amalaka’latl lmu’jl

Teepee ilikwalaji nipi’k

Teepee Mekenkel wenju’su’nl

Teepee amalatejitoq alteskasimke wey

Teepee amalamkwa’t oq picture

Teepee qalipikatk wastew